Volume 7, Number 4:89-97;2017
American Journal of cardiovascular Disease


Yan-Bo Wang, Xiang-Hua Fu, Xin-Shun Gu, Wei-Ze Fan, Yun-Fa Jiang, Guo-Zhen Hao, Qing Miao, Jie Cao, Bing Fu, Yi Li: Effects of intensive pitavastatin therapy on glucose control in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. Am J Cardiovasc Dis 2017;7(4):89-96. (Full text, PDF).

Antje Bruckbauer, Jheelam Banerjee, Qiang Cao, Xin Cui, Jia Jing, Lin Zha, Fenfen Li, Bingzhong Xue, Hang Shi, Michael B Zemel: Leucine-nicotinic acid synergy stimulates AMPK/Sirt1 signaling and regulates lipid metabolism and lifespan in Caenorhabditis elegans, and hyperlipidemia and atherosclerosis in mice: Am J Cardiovasc Dis. 2017; 7(2): 33-47. Am J Cardiovasc Dis 2017;7(4):97. (Full text, PDF).